Energetyka


Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar S.A. w Kielcach spełniając warunki obowiązujących przepisów i ustawy „Prawo energetyczne” uzyskały w 1999 roku status Przedsiębiorstwa Energetycznego, działającego na ściśle określonym obszarze rynku energetycznego, w segmentach dystrybucji i obrotu energii elektrycznej a od 2001 roku - paliw gazowych.
Przedsiębiorstwo na podstawie posiadanych uprawnień prowadzi w/w działalność gospodarczą na wydzielonym obszarze miasta Kielce na terenie byłego zakładu
ZUCHiAP Chemar i jego bezpośrednim sąsiedztwie, zaspokajając swoich odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych w zakresie dystrybucji i obrotu.

Wykonywana działalność polega na:

  • dystrybucji gazu własnymi rurociągami i energii sieciami o napięciu 6 kV oraz 0,4/0,230 kV na potrzeby odbiorców
  • przyłączaniu istniejących i nowych obiektów przemysłowych do sieci elektroenergetycznych i gazowych, w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży
  • przejęciu obowiązków związanych z należytym utrzymaniem infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej jak również zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i gazu dla naszych odbiorców
  • modernizacji i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej w zależności od zapotrzebowania
  • zakupie i sprzedaży energii elektrycznej i gazu w ilościach określonych w zawartych umowach.


 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.