Pozostała działalność

 • Eksploatacja kotłowni, ciepłowni i sieci cieplnych
 • Wykonawstwo kotłowni i sieci cieplnych
 • Prace remontowe, montażowe i konstrukcyjne oraz usługi serwisowe,w zakresie urządzeń i instalacji energetycznych
 • Doradztwo techniczno-organizacyjne, ekspertyzy
 • Działalność inwestycyjna
 • Przeglądy, konserwacje i naprawy stacji transformatowo-rozdzielczych do 110 kV
 • Remonty kabli elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia (do 6 kV)
 • Przeglądy, konserwacje, naprawy i montaż instalacji elektrycznych
 • Remonty oświetlenia ulicznego
 • Przeglądy, konserwacje, naprawy i montaż sieci i instalacji:
  • gazu ziemnego
  • tlenu technicznego
  • sprężonego powietrza
  • wodno-kanalizacyjnych
 • Pomiary urządzeń elektrycznych:
  • instalacje elektryczne
  • transformatory do 16 MVA
  • rozdzielnie do 110 kV
  • baterie kondensatorów do 6kV
  • urządzenia napędowe do 6kV
  • linie kablowe do 6kV
  • urządzenia spawalnicze
 • Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej:
  • manometry
  • regulatory i rejestratory temperatury
  • czujniki temperatury
 • Badanie elektrycznych przyrządów pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych
 • Przeglądy, konserwacje, naprawy i remonty urządzeń dźwignicowych
 • Usługi w zakresie obróbki skrawaniem:
  • toczenie
  • frezowanie
  • szlifowanie
 • Przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji teletechnicznych

Usługi świadczone sprzętem zmechanizowanym

 • Usługi podnośnikiem samochodowym P-183
 • Usługi dźwigiem "Hydros" 25T
 • Usługi koparko-ładowarką TEREX 860 (wyposażenie: łyżka + widły +teleskop).

 

 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.