Ponowne ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr ewid.: 6/400 i 6/448 oraz prawa własności budynku portierni, stropodachu nad placem bramy i słupa oświetleniowego

CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr ewid.: 6/400 i 6/448, o łącznej powierzchni 0,1323 ha, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd...

en_GB