Konkurs na fotografię historyczną z życia Odlewni Chemar

Zbliżający się Dzień Odlewnika to doskonała sposobność do rozmowy o przyszłości Odlewni, jak również okazja do wspomnień. CHEMAR S.A.(Odlewnia) pamiętając o pracownikach tworzących znany na całym świecie brand, chce uwiecznić pamięć o budowie i rozwoju odlewni w ekspozycji fotograficznej. Zapraszamy do nadsyłania do dnia 7 grudnia 2021 r. na adres spółki...

TEMATYCZNE AUKCJE DOSTAWCÓW

W związku z dynamicznym rozwojem i perspektywą wzrostu produkcji w roku 2022 𝐂𝐇𝐄𝐌𝐀𝐑 𝐒.𝐀. rozszerza grono swoich dostawców kwalifikowanych. Rozpoczynamy cykliczne spotkania w formule online (MS Teams) - tematyczne aukcje dostawców. W listopadzie br. poszukujemy nowych dostawców materiałów z dziedziny obróbki mechanicznej (obrabiarki, szlifowanie) oraz laboratorium - badania niszczące i nieniszczące / kontrola...

BIZNES KAWA Z CHEMAR S.A.

Zapraszamy instytucje i firmy na spotkanie online (MS Teams) w dniu 7 grudnia 2021 (10:00-11:00) pt.: "Nowe życie biurowca" , prezentujące w formie wirtualnego spaceru naszą nieruchomość (biurowiec) od wewnątrz. Wraz za tym zaproponujemy naszym gościom dyskusje i przedstawimy pomysły na zagospodarowanie powierzchni użytkowych. Zgłoszenia udziału w wydarzeniu prosimy kierować na adres mail: zarzad@chemar.com.pl

REKRUTACJA – EKSPERT ODPOWIEDZIALNY ZA OPRACOWANIE ZASAD ZAPEWNIENIA JAKOŚCI STAŻU UCZNIOWSKIEGO – BRANŻA METALURGICZNA

CHEMAR S.A. ogłasza rekrutację otwartą na stanowisko eksperta odpowiedzialnego za opracowanie zasad zapewnienia jakości stażu uczniowskiego w ramach Projektu „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – branża metalurgiczna (MTL)” nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20, współfinansowanego przez UE w ramach EFS, w ramach POWER 2014-2020, osi priorytetowej II. Efektywne...

REKRUTACJA – EKSPERT DS. PRZYGOTOWANIA ZAŁOŻEŃ ORGANIZACYJNYCH STAŻY – BRANŻA METALURGICZNA

CHEMAR S.A. ogłasza rekrutację otwartą na stanowisko eksperta ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży w ramach Projektu „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – branża metalurgiczna (MTL)” nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20, współfinansowanego przez UE w ramach EFS, w ramach POWER 2014-2020, osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla...

Ponowne ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr ewid.: 6/400 i 6/448 oraz prawa własności budynku portierni, stropodachu nad placem bramy i słupa oświetleniowego

CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr ewid.: 6/400 i 6/448, o łącznej powierzchni 0,1323 ha, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd...

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/400 i 6/448 oraz prawa własności budynku portierni, stropodachu nad placem bramy i słupa oświetleniowego

ZARZĄD CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/400 i 6/448, o łącznej powierzchni 0,1323 ha, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd...

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/551

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/551Zarząd CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/551, o...

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/551

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/551, o powierzchni 0,0521 ha, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach...

Modernizacja systemu odpylania – studium projektowe

CHEMAR S.A. uruchamia studium projektowe dotyczące modernizacji systemu odpylania na hali stalowni. Zapraszamy firmy zainteresowane przedstawieniem koncepcji projektowej wraz z kosztorysem wykonawczym do zgłoszenia udziału na adres mailowy: zarzad@chemar.com.pl. Wizyty robocze (wrzesień 2021 - październik 2021) będą umawiane na podstawie kolejności zgłoszeń. Informujemy, że studium projektowe jest częścią programu poprawy...

de_DE