Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/157 oraz prawa własności znajdujących się na niej: budynku administracyjno-technicznego i budowli w postaci wiaty magazynowej (wraz z ogrodzeniem)

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/157, o powierzchni 2.091 m2, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w...

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/157 oraz prawa własności znajdujących się na niej: budynku administracyjno-technicznego i budowli w postaci wiaty magazynowej (wraz z ogrodzeniem)

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/157, o powierzchni 2.091 m2, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w...

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/400 i 6/448 oraz prawa własności budynku portierni, stropodachu nad placem bramy i słupa oświetleniowego

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/400 i 6/448, o łącznej powierzchni 0,1323 ha, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez...

Ponowne ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/198, 6/202 i 6/329 (wraz z elementami składowymi nieruchomości w postaci: drogi wewnętrznej, oświetlenia terenu i ogrodzenia)

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/198, 6/202 i 6/329, o łącznej powierzchni 0,6044 ha, ujawnionych w księdze...

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/198, 6/202 i 6/329 (wraz z elementami składowymi nieruchomości w postaci: drogi wewnętrznej, oświetlenia terenu i ogrodzenia)

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/198, 6/202 i 6/329, o łącznej powierzchni 0,6044 ha, ujawnionych w księdze...

SPOTKANIE NAUKI I BIZNESU – WSPÓLNIE KOMERCJALIZUJEMY NAUKĘ

W dniu 15 lutego 2022 r. na Politechnice Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie Nauki i Biznesu, w którym udział wzięli przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na czele z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Korubą Rektorem PŚk, dr hab. inż. Izabelą Krzysztofik, prof. PŚk Prorektorem ds. Ogólnych, dr hab. Jakubem Takosoglu, prof. PŚk Dziekanem...

FINALIZACJA INWESTYCJI ROKU 2021/2022 – URUCHOMIENIE PIECA ŁUKOWEGO

𝐂𝐇𝐄𝐌𝐀𝐑 𝐒.𝐀. finalizuje kluczową inwestycję roku 2021/2022.  Już 10 marca 2022 roku będzie miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego przedsiębiorstwa: „Uruchomienie Pieca Łukowego”. Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób oraz istotnym decyzjom podmiotu właścicielskiego Agencji Rozwoju Przemysłu spółka 𝐂𝐇𝐄𝐌𝐀𝐑 𝐒.𝐀. rozpoczyna nowy etap na ścieżce swojego rozwoju.https://www.chemar.com.pl/wp-content/uploads/2022/02/chemar-piec-lukowy-start.mp4

Ulubiona książka

𝐂𝐇𝐄𝐌𝐀𝐑 𝐒.𝐀. inicjuje akcję o zasięgu regionalnym, dotyczącą wsparcia dzieci z domów dziecka, poprzez zbiórkę i dostarczenie książek, które staną się treścią ich marzeń i podstawą rozwoju! My rozpoczynamy akcję, ale mamy szczerą nadzieję, że inne przedsiębiorstwa i instytucje z regionu świętokrzyskiego dołączą do akcji.

Ponowne ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/157 oraz prawa własności znajdujących się na niej: budynku administracyjno-technicznego i budowli w postaci wiaty magazynowej (wraz z ogrodzeniem)

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/157, o powierzchni 2.091 m2, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w...

Ponowne ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/400 i 6/448 oraz prawa własności budynku portierni, stropodachu nad placem bramy i słupa oświetleniowego

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/400 i 6/448, o łącznej powierzchni 0,1323 ha, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd...

de_DE