INFORMACJA o złożeniu przez jednego z wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości CHEMAR S.A.

4 lipca br. do CHEMAR S.A wpłynęła informacja o złożeniu przez jednego z wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości naszej Spółki.Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może mieć negatywny wpływ na prowadzony do tej pory przez Spółkę proces restrukturyzacji działalności oraz na poszukiwania możliwości dla rozwoju jej działalności w bardzo trudnej sytuacji...