Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/551

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/551, o powierzchni 0,0521 ha, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach...

pl_PL